maandag 9 maart 2015

Toen een vriend van mij tegen mij zei: "Remie word wakker!", realiseerde ik mij, dat alle mensen hun eigen slaap slapen en zo in hun eigen droomwereld verkeren. Een droomwereld die zij graag aan anderen aanbevelen. Maar in sommige gevallen ook opdringen, afdwingen of opleggen; al dan niet onder bedreiging van een vorm van narigheid, waarvan geweld de ernstigste vorm is. 
Wanneer de droomwerelden min of meer op elkaar lijken, dan vormen die dromers groepen onder namen als: nihilisten; atheïsten; christenen; moslims; joden; boeddhisten; hindoes; aanhangers van de wetenschap en waarschijnlijk nog veel meer. De pogingen om anderen tot de eigen droomwereld te bekeren noemt men ook wel "wakker maken". "Wakker worden" is dan het ontwaken uit de ene droomwereld en in slaap vallen in de andere.
In elke droomwereld kennen de mensen hun eigen wijze van denken. Binnen de groepswerelden hebben de 'leiders' of machthebbers de neiging om hun eigen wijze van denken op te leggen aan de andere groepsdroomwereldbewoners. Dit proces noemen we ook wel het inkaderen van het denken, in een zo te noemen "denkkader". Dit inkaderen lukt het beste bij zeer jonge mensen, via opvoeding en scholing.
In elke droomwereld manifesteren mensen zich via het zo te noemen "menselijk gedrag". Dit gedrag dient ertoe de aangeboren menselijke sensatie "onaangenaam voelen" op te heffen (wanneer dat zich voordoet) of te voorkomen (preventief).De neiging om dit te doen is eveneens aangeboren. Daar helpt geen moedertjelief aan.
Nu moeten we met al onze droomwerelden wel op deze ene planeet Aarde samen leven. Aangezien ieder van ons het recht heeft om zich op deze ene Aarde te manifesteren(lees:te gedragen), is het aan te bevelen dit "zich gedragen" te reguleren, om te voorkomen dat we in een 'jungle', waar het recht van de sterkste geldt, komen te leven.
De meest voor de hand liggende gedragsregel is dan: "IK MAG MIJ GEDRAGEN ZOALS IK WIL, TENZIJ DAT GEDRAG LEIDT TOT ONAANGENAAM VOELEN VAN ANDEREN, DIE ERDOOR BE├ĆNVLOED WORDEN. In dat geval dien ik met die ander in overleg te treden, om samen te bekijken wat we aan dat dan ontstane onaangenaam voelen kunnen doen." Over de kennis hoe dit te doen beschikt het bureau Human Interaction (www.humaninteraction.nl). 't Is maar dat je het weet!